De bevolking van Oldambt

population-14

Grenzend aan de Waddenzee in het noorden is Groningen op Friesland en Drenthe na een va de dunst bevolkte provincies in Nederland. Groningen is qua oppervlakte niet zo groot en wordt gekenmerkt door de grote verscheidenheid in verschillende prachtige landschappen. Het Noordoosten van de provincie wordt bepaald door grote herenboeren met kapitale boerderijen omgeven door kleine dorpjes met arbeiderswoningen.

In het westelijke gedeelte van de provincie wordt tot op de dag van heden nog steeds naar gas geboord wat opgeslagen ligt in de diepe grondlagen. Kleine niet natuurlijke aardbevingen zijn dan ook niet ongewoon in deze streek.

Het zuidoosten wordt ook wel de Groninger Veenkolonien genoemd en als gevolg van deze veen afstekerij zijn een groot aantal kanalen ontstaan die tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn en het landschap bepalen. Op de uitgestrekte landbouwvelden worden voornamelijk aardappels verbouwd en deze zijn de basis van de grootste aardappelzetmeel industrie van Nederland.

Het hoogste punt van de provincie vind men in de streek Westerwolde, welke gekenmerkt wordt door de meanderriviertjes welke stromen door het kleinschalige glooiende landschap met veel bebossing

 

Oldambt

Gelegen in oostelijke gedeelte van de provincie Groningen ligt de fusiegemeente Oldambt. In 2010 is deze nieuwe gemeente ontstaan als samenvoeging van de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. Het totale inwonersaantal van deze samengevoegde gemeente ligt momenteel rond de 40.000 inwoners.

De fusie is eigenlijk tot stand gekomen onder druk van de provincie bij de implementatie van het kunstmatige Oldambtmeer, wat als toeristische trekpleister dient. De bevolking leek in eerste instantie niets te voelen voor een dergelijke fusie en bood flink tegenstand, maar het zakelijk instinct overwon en al gauw werd duidelijk dat de aparte gemeenten beter af waren met een uniform bestuur. Tegenwoordig zijn de inwoners van Oldambt trots op hun nieuwe gemeente en worden er gemeenschappelijke activiteiten die zich over de hele gemeente uitstrekken gehouden en verschillende festivals georganiseerd.

De mensen in Oldambt worden over het algemeen als rustig en tevreden ervaren. De inwoners van Oldambt geven het geluksgevoel op de schaal van 1 tot en met 10 dan ook gemiddeld een 8. Alhoewel het inwonersaantal van de gemeente in de zomermaanden verdubbeld heerst er een groot gevoel van samenhorigheid. “Vreemdelingen” zijn altijd welkom voor een Groninger koek of een Berenburger, de traditionele in Groningen gebrouwen graanjenever.