Schools and Education in Oldambt


Oldambt (Winschoten) is een streek dat een groot deel van Noord-Nederland inneemt en dus bestaat uit meerdere gemeentes. Verder zijn er 9 basisscholen in Winschoten en tal van middelbare scholen en hoge scholen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid te studeren aan de universiteit van Groningen met een internationale lijst aan studerende studenten.school

CAMPUS WINSCHOTEN

Korte omschrijving

Campus Winschoten is wel een heel bijzondere school. Niet alleen een hoogwaardige school voor beroepsonderwijs waar jongeren terecht kunnen, maar ook voor volwassenen die een betere baan willen vinden. De school zelf doet haar uiterste best om haar leerlingen actief te verbinden met de gemeenschap en werkt daarom nauwsluitend samen met vele bedrijven, omliggende gemeenten en bepaalde instellingen.

Opleidingen

Op de campus kunnen zowel vmbo- als mbo-opleidingen gevolgd worden. Naast deze opleidingen staat een sterke leersteun en begeleiding om het overgaan naar een volgende opleiding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zonder hindernissen en andere obstakels.

Sectoren

De campus deelt haar opleidingen van vmbo en het mbo in sectoren. Zo zijn er 6 sectoren om in te werken, namelijk: met mensen, met gasten, zakelijk, in de digitale wereld, in technische wereld of in de natuur. En het unieke aan deze campus is dat ze tijdens de leerperiode al samenwerken met bedrijven. Bedrijven kunnen werkopdrachten doorgeven aan de campus die als leermateriaal worden gebruikt door de leerlingen. Daarnaast worden er ook stages georganiseerd. Dit alles gebeurt met een zeer gerichte studiebegeleiding.

1. MEENTSCHOOL IN WINSCHOTEN

Korte omschrijving

De Meentschool is gelegen in Winschoten en gevestigd in OZC Stuwe. In deze school vind je speciaal onderwijs. De school is toegankelijk voor jongeren tot de leeftijd van 20 jaar met nood aan extra zorg en bijstand in studeren.school1

Opleidingen

De school heeft so- en vso-opleidingen en voegt daarbij een zorggroep en structuurgroep aan toe. Leerlingen met speciale zorg krijgen hier de nodige aandacht aangeboden. Ongeacht de herkomst en de situatie waarin een leerling verkeerd, De Meentschool probeert de juiste begeleiding en gericht onderwijs te vinden voor elke leerling. Daarvoor hebben ze een team aan bekwame docenten die er hun dagelijkse taak van maken om de leerlingen een juiste en goede werkplek in de samenleving te geven.

Sectoren

De school stelt alles in het werk om de juiste en gepaste begeleiding te geven aan elke leerling en deze klaar te stomen voor een optimaal functioneren op de werkvloer binnen de maatschappij.

2. EEXTERBASISSCHOOL IN SCHEEMDA

Korte Omschrijving

De Eexterbasisschool is gelegen in een rustige en kindvriendelijke buurt. De school draagt een vast dagritme voor haar leerlingen hoog in het vaandel en stelt alles in het werk om de leerlingen een veilige omgeving te bieden zodat ze zich op eigen tempo kunnen ontwikkelen en zoals het hoort.

Opleiding

De school heeft een leerlingengroep van ongeveer 100 leerlingen die onderverdeeld zijn in 5 groepen. Er zijn 8 docenten voorzien.

Het leren rekenen, lezen en schrijven start vanaf groep 3. Verder wordt er les gegeven in aardrijkskunde, natuurkunde, geschiedenis, religie, verkeer, muziek en gym. De vorderingen van de leerlingen worden gedocumenteerd door middel van toetsen. De leerlingen ontvangen halfjaarlijks een rapport. Na de uitreiking volgt een gesprek met de ouders. Voor elke opvolging per leerling wordt er een dossiermap aangelegd die wordt bijgehouden in een archief. Dit dossier is enkel ter inzag voor de leiding, docenten, ouders en eventueel de interne begeleider. De school streeft naar een optimaal contact met de ouders.

Ontwikkelingsruimtes

Behalve de leslokalen voor de groepen heeft de school voor haar kleuters een groot speellokaal ter beschikking. Ook een bibliotheek, computerruimte en orthotheek zijn aanwezig op de school. Regelmatig organiseert de school activiteiten zoals ouderavonden en een jaarlijkse musical.